Voegen herstellen

Voegen herstellen voorkomt schade aan uw pand, gebouw of huis. Iedereen krijgt daar een keer mee te maken. Weer- en milieufactoren tasten door de jaren heen het voeg- en metselwerk van muren en historische gevels aan. Zure bestanddelen uit regenwater lossen soms het bindmiddel uit het voegmateriaal op. De voeg wordt dan zacht en poreus en is vatbaar voor vervuiling en afbraak. Daarnaast blijkt voegwerk vaak niet professioneel te zijn uitgevoerd, wat de situatie alleen nog maar verergerd.

Onderzoek eerste stap voor voegen herstellen

Een gedegen en deskundig onderzoek door specialisten van HGT Geveltechniek is een eerste, maar zeer belangrijke stap. Want pas dan wordt duidelijk op welke manier we het herstel moeten aanpakken. We brengen een helder advies aan u uit. Soms blijkt ook dat het metselwerk in slechte staat verkeert. Een integrale aanpak voorkomt onnodige extra kosten.

Werkzaamheden voegen herstellen

Na uw akkoord starten we de uitvoering. De bestaande voegspecie wordt door ons deskundig uitgehakt. Daarna reinigen we de muurdelen. Vervolgens brengen we nieuwe voegen aan. Wij kunnen alle soorten voegwerk aanbieden zoals bijvoorbeeld:

  • platvol voegwerk
  • schaduw voegwerk
  • verdiept voegwerk
  • knip- en snijwerk
  • mechanisch verdichten


Uiteraard zorgen wij ervoor dat na de herstelwerkzaamheden alles netjes wordt achtergelaten. Vuil en rommel is afgevoerd. Dat hoort bij de service.

Kijk eens naar de resultaten die bij diverse projecten voegen herstellen zijn bereikt.

Voorkom schade aan muur!

Wilt u weten hoe de conditie van uw voegwerk is, neem dan contact op met HGT Geveltechniek. Wij helpen u graag verder.

Contact