Muur herstellen

Voeg- en metselwerk is kwetsbaar. Daarbij speelt niet alleen de kwaliteit van het materiaal een rol, maar vooral ook de invloed van het weer en milieufactoren. Doet u daar niets aan, dan ontstaat er na verloop van tijd op z’n minst vochtoverlast en vorstschade. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Invloeden op metselwerk

Bij muren staat het metselwerk aan allerlei invloeden bloot. Muur herstellen is nodig wanneer sprake is van:

  • Vochtinwerking
  • Vorstschade
  • Zettingsverschijnselen (scheuren)
  • Roestende ankers
  • Mechanische oorzaken (breuk door botsingen)


Worden deze verschijnselen niet behandeld, dan brengen ze op den duur aanzienlijke, vaak onherstelbare schade toe. Een vroegtijdige aanpak zorgt niet alleen voor een fraaier beeld, maar voorkomt ook onverwachte kosten op termijn. Tijdig muur herstellen is daarom een belangrijk onderdeel in het onderhoudsprogramma van uw pand.

Onderzoek eerste stap voor muur herstellen

Een gedegen en deskundig onderzoek door specialisten van HGT Geveltechniek is een eerste, maar zeer belangrijke stap. Want pas dan wordt duidelijk op welke manier we het herstel moeten aanpakken. We brengen een helder advies aan u uit. Blijkt dat ook het voegwerk in slechte staat verkeert, dan nemen wij uiteraard het herstel van de voegen ook in ons advies mee. Dat voorkomt achteraf onnodige extra kosten.

Herstelwerkzaamheden muren

Na uw akkoord starten we de uitvoering. Vaak moeten voegwerk eerst worden verwijderd. Beschadigde stenen worden uitgehakt.  Daarna gevolgd door herstelwerkzaamheden en eventueel specialistische afwerking. Wij brengen uw gevel weer in perfecte conditie terug.
Uiteraard zorgen wij ervoor dat na de herstelwerkzaamheden alles netjes wordt achtergelaten. Vuil en rommel is afgevoerd. Dat hoort bij de service.

Kijk eens naar de resultaten die bij diverse projecten muur herstellen zijn bereikt.

Voorkom schade aan muur!

Wilt u weten hoe de conditie van uw muur is, neem dan contact op met HGT Geveltechniek. Wij helpen u graag verder.